Belif "Believe in truth" Campaign Lưu

Nếu có 1 chiếc túi đựng đầy hoa và quà, không có chủ, lại ở ngay trước mắt bạn. Bạn sẽ làm gì? Một cuộc thử nghiệm với 1000 chiếc túi được gắn GPS đã diễn ra ở Soeul. Và kết quả khiến tất cả bị bất ngờ.

Nguồn: Brands Vietnam

Belif Believe in truth Campaign
09/01/2015
2,881 lượt xem