Heineken "The Candidate" Campaign Lưu

Làm thế nào để chọn ra một ứng cử viên phù hợp nhất trong 1734 hồ sơ?! Đây là cách làm của Heineken: Chỉ những lúc khẩn cấp, chúng ta mới thể hiện tính cách thật của mình.

Nguồn: Brands Vietnam

Heineken The Candidate Campaign
24/12/2014
3,373 lượt xem