Vì sao cần Xây dựng thương hiệu mạnh? Lưu

Doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu. Việc tạo thương hiệu mạnh càng được thiết lập rõ ràng thì hoạt động càng rõ hơn. Hơn thế nữa, thương hiệu không dừng ở biểu tượng thương mại mà cao hơn là biểu tượng của doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng thương hiệu mạnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với từng doanh nghiệp.

Phóng sự được thực hiện bởi FBNC.

Nguồn: Brands Vietnam

Vì sao cần Xây dựng thương hiệu mạnh?
10/11/2012
4,713 lượt xem