Thai Life Insurance "Believe in good" Campaign Lưu

Giúp đỡ người khác, bạn chẳng nhận được gì cả, bạn không giàu lên, cũng không thành người nổi tiếng. Nhưng thứ bạn nhận được là Cảm Xúc và Tình Yêu - điều bình dị nhưng không thể mua bằng tiền. Viral clip xúc động từ hãng bảo hiểm Thai Life Insurance.

Nguồn: Brands Vietnam

Thai Life Insurance Believe in good Campaign
10/12/2014
2,500 lượt xem