Amnesty International "Pens" Campaign Lưu

Brands Vietnam ấn tượng từ hình ảnh đến âm nhạc và cả thông điệp trong TV Ad này của Tổ chức Ân xá quốc tế. Không biết khi xem xong phim quảng cáo này, các bạn đọc cảm nhận điều gì?

Nguồn: Brands Vietnam

Amnesty International Pens Campaign
08/12/2014
2,120 lượt xem