Thai Life Insurance "My Girl" Lưu

Khía cạnh tình cha con được nhiều brand khai thác, không chỉ ở Việt Nam. Người Thái có hai trường phái làm quảng cáo, một là cực kỳ hài hước, một là cực kỳ xúc động.

Hãy cùng Brands Vietnam xem đoạn video dưới đây và lắng lòng nghĩ về cha chúng ta nhé !

Nguồn: Brands Vietnam

Thai Life Insurance My Girl
01/12/2014
2,190 lượt xem