Québec "Sợi dây định mệnh" Lưu

"Một quảng cáo với thông điệp ý nghĩa và sáng tạo trong cách chuyển tải thông điệp. "Tất cả mọi chuyện tồi tệ bắt đầu và kết nối với nhau thông qua Sợi dây định mệnh."

Mời các bạn hãy xem cách mà Québec truyển tải thông điệp làm lay động người xem qua video ở trên.

Nguồn: Brands Vietnam

Québec Sợi dây định mệnh
25/11/2014
2,391 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Nguyen Vaniss 28/11/2014

Trùng hợp quá, hôm qua vừa mới xem một Billboards "Đã uống rượu bia thì không lái xe" ngay đoạn giao Nguyễn Hữu Cảnh vè Tôn Đức Thắng. Đang suy nghĩ là truyền tải thông điệp gì mà xem không hiểu thì sáng nay lại xem trúng video này.

Thực sự rất ngưỡng mộ và trân trọng những người làm sáng tạo với các thông điệp cộng đồng hay như vậy