Danh sách tốt nghiệp Elite Development Program (2013-2014) Lưu

Young Marketers cùng Brands Vietnam xin chúc mừng 15 Eliter đã trải qua hành trình hơn 9 tháng học hỏi & tốt nghiệp xuất sắc chương trình Young Marketers Elite Development program khóa đầu tiên tại Việt Nam.

Xem bài viết chi tiết.

Nguồn: Brands Vietnam

Danh sách tốt nghiệp Elite Development Program (2013-2014)
25/08/2014
16,606 lượt xem