Coca-Cola Zero và chiến dịch PR "Unlock the 007 in You" Lưu

Coke Zero thách thức những hành khách ở ga xe lửa để "Mở khóa tố chất điệp viên 007" trong họ cho cơ hội giành vé độc quyền xem trước tập phim James Bond "SKYFALL" mới.

Tuy nhiên, vé độc quyền là không miễn phí và không hề dễ dàng. Những người tham gia đã phải rất nỗ lực để trong vòng 70 giây phải hoàn thành sứ mệnh.

Một màn PR / viral marketing hoàn hảo của Coca-Cola...

Tái bút: chắc là không được chứng kiến ở Việt Nam rồi, vì thời điểm công chiếu đã gần đến, mà giờ này Coca-Cola vẫn còn chạy "Thỏa sức Alo".

Nguồn: Brands Vietnam