AXE "Showerpooling" Digital Campaign Lưu

Brand: AXE

Mục tiêu: Do không thấy giới thiệu sản phẩm nào mới trong case study này nên có thể đây là "thematic campaign" đơn thuần là củng cố thông điệp định vị "AXE giúp trai kiếm gái dễ hơn (AXE gives men an edge in the mating game)".

Creative Idea: AXE giúp tiết kiệm nước ngọt cho trái đất (good cause???) bằng cách tạo điều kiện cho men tắm chung với women. Một ý tưởng rất hài hước, với một thông điệp "vì môi trường" (copy Ngọc Quyên chăng???) rất "dễ thương", chạy chủ yếu trên Facebook, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của boys & girls. Campaign không quá thành công về mặt thông điệp, nhưng đủ chất hài hước, tinh ranh, ý nghĩa để củng cố định vị của AXE.

Nguồn: Brands Vietnam

AXE Showerpooling Digital Campaign
30/09/2013
18,257 lượt xem