AXE "You're needed" TVC Lưu

Một trong những quảng cáo TVC hay của AXE cho chiến dịch marketing "The AXE Cottage"

Xem tất cả bài viết về nhãn hàng AXE.

Nguồn: Brands Vietnam

AXE Youre needed TVC
27/09/2013
4,287 lượt xem