Levis "Walk Across America" Lưu

Chiến dịch Viral Marketing của Levis "Walks Across America" sử dụng công nghệ stop-motion đỉnh cao.
Nguồn: Brands Vietnam