Thai Health: Stick to the condom Lưu

Tình dục vốn là một vấn đề nhạy cảm tại châu Á và ít khi được nhắc đến một cách chính thức. Và tại Thailand, tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên thuộc loại cao nhất tại châu Á. Để giúp đối tượng này nhận thức rõ hơn về an toàn tình dục, Thai Health và Creative Juice đã đưa ra một cách tiếp cận vô cùng tinh tế và dễ hiểu về vấn đề này.

Credit:

  • Agency: Creative Juice, Bangkok, Thailand
  • Director: Dada Sadanon
  • Chief Creative Officer: Thirasak Tanapatanakul
  • Executive Creative Director: Prangthip Seelos
  • Art Director: Puttisak Sanvisate, Siravich Chatchaiganan, Poramut Chewakarn
  • Copywriter: Worrarat Kusolsinchai
  • Director: Suthon Sirivirojsakul, Wanida Phanpha / Pimngam Ltd., Part.
  • Production House: Song Mue, Thailand
  • Agency Producer: Chutarat Chingduang
Nguồn: Brands Vietnam