McDonald's: Grandpa Lưu

Đầy tính lãng mạng của chất Pháp, nhẹ nhàng, không thể hiện thương hiệu một cách đại trà nhưng McDonald's vẫn thể hiện được một sự gần gũi và rất "duyên" trong TVC của mình.

Credit:

 • Advertising Agency: TBWA, Paris, France
 • General Manager: Luc Bourgery
 • Agency Manager: Marc Fraissinet
 • Creative: Agathe Bruneau
 • Executive Creative Directors: Benjamin Marchal, Faustin Claverie
 • Art Director: Sébastien Guinet
 • Copywriter: Josselin Pacreau
 • Head of TV: Maxime Boiron
 • TV Producer: Mathilde Nanot-Lachkar
 • Production Company: HENRY
 • Film Director: Martin Werner
 • Production / Sound Producing: TBWAELSE
 • Head of Music / Sound: Olivier Lefebvre
 • Music Producer: Fabrice Pouvreau
 • Music AD: Ferdinand Huet, Philippe Mineur
 • Music AD Assistant: Laura Verrecca
 • Publishing Rights / Advertising: Barthélémy Ponsot
Nguồn: Brands Vietnam

McDonalds: Grandpa
04/08/2017
2,138 lượt xem