Orangina: Shake the dispenser Lưu

Người dùng thường hay quên đi những hướng dẫn trước khi sử dụng, vì thế Orangina đã "bắt buộc" họ phải hành động. Một cách tương tác độc đáo, không những làm cho người dùng thực hiện theo yêu cầu mong muốn mà còn làm cho họ cảm thấy vui vẻ và hưởng ứng nhiệt tình. Cùng lắc nào!

Credit:

 • Advertising Agency: Buzzman, Paris, France
 • President / Executive Creative Director: Georges Mohammed-Cherif
 • Creative Directors: Tristan Daltro, Louis Audard
 • Head of Innovation: François Phan
 • Integrated Producer: Christelle Pereira
 • Head of Studio: Jeremy Bouchet
 • Head of TV / Print Producers: Vanessa Barbel, Emilie Lepot
 • TV Producer: Benoît Crouet
 • Head of Social Media: Julien Scaglione
 • Social Media Manager: Lucas Cirillo
 • Executive Production: Spoa Films
 • Executive Producer: Guillemette Cornefert
 • Director: Aurélien Journez
 • Design: 5.5 Design Studio
Nguồn: Brands Vietnam

Orangina: Shake the dispenser
27/04/2017
1,194 lượt xem