Take Note: Notes Lưu

Những sự kiện trong cuộc sống vốn rất nhiều nhưng lại được gói gọn trong một câu chuyện và được kể theo một cách vô cùng đặc biệt. Những tờ giấy ghi chú tưởng chừng vô tri, hoá ra lại chứa đựng những tình cảm mà ít ai ngờ được.

Credit:

 • Advertising Agency: BBDO, Toronto, Canada
 • Associate Creative Directors: Chris Booth, Joel Pylypiw
 • Executive Creative Directors: Denise Rossetto, Todd Mackie
 • Group Account Director: Rebecca Flaman
 • Agency Producer: Beatrice Bodogh
 • Production Company: Skin & Bones
 • Directors: Chris Booth, Joel Pylypiw
 • Producer: Chelsea Strachan
 • Director of Photography: Kris Belchevski
 • Editorial: Saints
 • Transfer & Online: Alter Ego
 • Online Editor: David Whiteson
 • Off Line Editor: Brian Williams
 • Colorist: Tricia Hagoriles
 • Music / Sound Design: Fraser MacDougall, Tim White / Imprint Music
Nguồn: Brands Vietnam

Take Note: Notes
29/03/2017
1,593 lượt xem