McDonald's: Anything for Love Lưu

Từ một chàng thanh niên say sưa với những buổi tiệc và thú vui riêng đã chuyển thành một ông bố. Mọi sở thích cá nhân có vẻ đã từ bỏ và hy sinh và thay bằng sự chịu đựng bởi vai trò làm bố không dễ dàng và trách nhiệm thật lớn lao. Thế nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là tình yêu...

Nguồn: Brands Vietnam

McDonalds: Anything for Love
21/06/2016
2,780 lượt xem