Stryhns: Food for Men Lưu

Khác với đoạn mở đầu nhẹ nhàng, sự nhàm chán của đàn ông được làm quá lên với mức cảnh báo cao độ và cũng vô cùng hài hước. Và rồi cứu tinh xuất hiện.

Nguồn: Brands Vietnam