CURE Auto Insurance: Use Your Blinkers Correctly Lưu

Đèn xi-nhan có tác dụng báo hiệu hoặc xin đường, tuy nhiên với một vài trường hợp, bật đèn xi-nhan vô tội vạ, không đúng lúc thì sẽ gây ra những tai nạn không mong muốn. Cũng thông điệp ấy nhưng CURE Auto Insurance lại miêu tả trường hợp tai nạn xảy ra khá hài hước. Một sự liên tưởng thật tinh tế.

Nguồn: Brands Vietnam