Stimorol Gum: Stand up Lưu

Với slogan "Dare to open your mouth" thì trong hoàn cảnh này lại có tới 2 ý nghĩa. Một khoảnh khắc đáng quên của người hùng xe buýt.

Nguồn: Brands Vietnam

Stimorol Gum: Stand up
30/03/2016
1,646 lượt xem