Brooks: The Rundead Lưu

Sản phẩm hiện ra trong một bối cảnh hồi hộp và gây cấn, nhưng diễn biến sau đó khá bất ngờ và kết thúc với một thông điệp ấn tượng. Brooks đã ghi điểm với người dùng bằng đoạn quảng cáo của mình.

Nguồn: Brands Vietnam

Brooks: The Rundead
23/02/2016
1,982 lượt xem