Mercedes-Benz: 'Fable' Commercial 60 Lưu

Mượn câu truyện ngụ ngôn "Rùa và Thỏ", Mercedes-Benz giới thiệu sản phẩm của mình trong một bối cảnh khá tinh tế và làm nổi bật tính năng của sản phẩm.

Nguồn: Brands Vietnam

Mercedes-Benz: Fable Commercial 60
01/03/2016
3,606 lượt xem