Carrefour: Shop like a Jedi Lưu

Khi được công chiếu, Star Wars 7 lập tức tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Các thương hiệu cũng không thể bỏ qua cơ hội này và thế là Carrefour đã sử dụng "thần lực" cho chiến dịch của mình.

Nguồn: Brands Vietnam