BGH "Smart BGH Joy 4G" Campaign Lưu

Chẳng thể đoán được đang quảng cáo cho sản phẩm gì nếu không xem hết đoạn clip

Nguồn: Brands Vietnam

BGH Smart BGH Joy 4G Campaign
10/10/2015
2,433 lượt xem