Pedigree "The Walk" Commercial Lưu

Một cách tiếp cận thông minh của nhãn hàng Pedigree dành cho những người yêu chó. Nhà mình có ai là dog lover không?

Nguồn: Brands Vietnam

Pedigree The Walk Commercial
15/08/2015
1,557 lượt xem