Passport to Marketing: Passport to Agency 2 Lưu

★ Trong tập 2 của Passport to Agency, anh Ngô Minh Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ về cấu trúc các phòng ban thường gặp trong một agency.

Trách nhiệm công việc và con đường thăng tiến, sau cùng là năm tố chất cần có của một người làm ở agency.

Tài liệu của buổi Passport to Agency cũng đã có thể download nếu bạn có đăng ký mua tài liệu.

Nguồn: Brands Vietnam

Passport to Marketing: Passport to Agency 2
22/07/2015
1,916 lượt xem