Passport to Marketing: Passport to Trade Marketing 2 Lưu

Trong tập 2 của Passport to Trade Marketing, các bạn sẽ được tìm hiểu về nhiệm vụ 4C mà ad tâm đắc nhất.

_C1 - Customer Development: Phát triển Mạng lưới phân phối
_C2 - Category Development: Phát triển Ngành hàng
_C3 - Consumer & Shopper Engagement: Marketing tại Điểm bán
_C4 - Company Engagement: Kích hoạt đội ngũ Sales

Trong mỗi phần, sẽ có những ví dụ và hình ảnh cụ thể để các bạn dễ dàng hình dung về công việc 4C Trade Marketing.

Cuối cùng, anh Khang Nguyen sẽ tóm tắt Con đường nghề nghiệp cũng như Tố chất của người làm Trade Marketing cho các bạn.

Nguồn: Brands Vietnam

Passport to Marketing: Passport to Trade Marketing 2
17/07/2015
2,639 lượt xem