Passport to Marketing: Passport to Client 2 Lưu

Tập 2 của series Passport to Marketing tiếp nối chủ đề [email protected], chị Mỹ Duyên sẽ chia sẻ về các đối tượng mà Marketing phải tiếp xúc và điều các bạn sinh viên mong đợi nhất.

Con đường nghề nghiệp [email protected], cũng như cần chuẩn bị những tố chất và kỹ năng gì để khởi đầu bứt phá trong ngành này. Click và xem ngay tại Passport to Marketing: Client.

Mang đến cho bạn bởi Brands Vietnam, Young Marketers, DNA Digital và GCOMM Research.

Nguồn: Brands Vietnam

Passport to Marketing: Passport to Client 2
13/07/2015
1,964 lượt xem