Schick, Skintimate cùng Pitch Perfect 2 giới thiệu “Ready, Shave, Shine” Campaign Lưu

Ready, Shave and Shine - Dành cho các quý cô.

Nguồn: Brands Vietnam

Schick, Skintimate cùng Pitch Perfect 2 giới thiệu “Ready, Shave, Shine” Campaign
02/07/2015
1,761 lượt xem