Budweiser "Lost Dog" Super Bowl Commercial 2015 Lưu

Friendship leads you home. Tình bạn dẫn ta về nhà khi chúng ta lạc lối (theo đúng nghĩa đen). Thông điệp đáng yêu từ Budweiser.

Nguồn: Brands Vietnam

Budweiser Lost Dog Super Bowl Commercial 2015
04/06/2015
1,782 lượt xem