Smile Condoms Namibia "The Invisible Threat" Campaign Lưu

Làm sao để marketing khiến những người thích vui chơi thoải mái và thả phanh sự cảnh giác của mình nhận ra xung quanh họ đầy mối đe dọa? Ý tưởng xuất sắc dưới đây sẽ khiến bạn vừa sợ hãi vừa thỏa mãn cực độ câu hỏi trên!

Nguồn: Brands Vietnam

Smile Condoms Namibia The Invisible Threat Campaign
09/04/2015
2,167 lượt xem