Marketer Marketer
Z MarketerPROFILE

Giới thiệu


<p>A pioneer Marketing contest at British University Vietnam (BUV). Z Marketer emphasized creativity and practicality for the young Marketers, aiming to create valuable Marketing and Commerce solutions to solve real life case study at a corporate level.</p>

Liên hệ


Hiện thành viên này chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 26/08/2020 (2 năm 1 tháng)