Marketer khu vực miền Trung
YouthSpeak Forum 2022 khu vực miền Trung

Phụ trách quản lý truyền thông và báo chí.
AIESEC in


PROFILE