Marketer XChallenge
Hub Network XChallenge


HUB Network


PROFILE

Giới thiệu


Hub Network - mạng lưới các Câu lạc bộ về Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số được thành lập ngày 29/09/2021 vớ 18 clb thành viên thuộc 16 trường đại học trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Với sứ mệnh phát triển các CLB và phát triển phong trào khởi nghiệp, Hub Network sẽ là nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm các tài năng, các ý tưởng dự án và là nơi kết nối các bạn sinh viên với các cuộc thi, dự án, cơ hội việc làm trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Liên hệ


HUB Network
Hà Nội
https://www.facebook.com/unihubnetwork

Thông tin khác


Thành viên từ: 20/11/2022 (2 tháng)