Giới thiệu

Đam mê văn hóa nghệ thuật và tư duy tiếp thị hiện đại, hơn 10 năm làm việc ở agency và in-house, Vũ Trung Hiệp đã cùng những công ty của mình làm nên những chiến dịch thành công cho các thương hiệu hàng đầu thế giới và Việt Nam như: GM, Ford, BMW, Mercedes, Unilever, Neptune, Orion, MobiFone, VinaPhone, Petrolimex, etc. Mục tiêu lớn nhất của Hiệp là cùng LinkStar Communications góp phần vào việc định vị, giữ gìn & phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời nghiên cứu và phổ biến thành công mô hình Cultural Branding để thúc đẩy sự hình thành và phát triển của nền Công nghiệp Sáng tạo / Văn hóa Việt Nam, qua đó phát triển các thương hiệu địa phương.

Liên hệ

Chức vụ

CEO & ECD | LinkStar Communications