Giới thiệu

  • 2015: CMO - Hệ thống giáo dục mầm non Hạnh Phúc
  • 2017: CMO - VIP COFFEE
  • Vuquocduy.com

 

Liên hệ

Chức vụ

CMO | Vip Coffee

Thành phố

Hải Phòng

Marketing Side

Agency