Thảo luận của Linh

Marketing Career (Phần 1): Lối đi nào cho ta? Marketing Career (Phần 1): Lối đi nào cho ta?
22/01/2014 Kiến thức
"Bài viết là những kiến thức cơ bản cho những ai muốn tìm hiểu về marketing ..."
Bên trong Vertu: Những chiếc điện thoại siêu sang đã ra đời như thế nào? Bên trong Vertu: Những chiếc điện thoại "siêu sang" đã ra đời như thế nào?
22/01/2014 Agency
"Đúng là làm việc bằng cái tâm thì chúng ta sẽ có sức sáng tạo vô cùng..."