Thảo luận của Tâm

Nội soi GrabTaxi và Uber (Phần 1) "Nội soi" GrabTaxi và Uber (Phần 1)
"Bài này xuất xưởng từ tháng 7/2015 lận em :D Hồi đó Uber chưa cho http://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/ict/noi-soi-uber-va-grabtaxi-3275819/#axzz3sTNt4mRl..."
Nội soi GrabTaxi và Uber (Phần 1) "Nội soi" GrabTaxi và Uber (Phần 1)
""Dịch vụ khác" ở đây ý Quỳnh là dịch vụ như thế nào? Từ ngày vào VN họ đã có thêm GrabBike, GrabExpress, GrabCar (Siêu Rẻ)... đó chính là "dịch vụ khác" đấy :)..."
Nội soi GrabTaxi và Uber (Phần 1) "Nội soi" GrabTaxi và Uber (Phần 1)
"Thực ra họ đều biết những vấn đề này. Nhưng hoặc không có thời gian để làm hoặc không có người phù hợp để làm. Đây cũng là thị trường mới, business mới nên cũng không dễ...."