Bài viết của Vũ

Giá trị cốt lõi (Core Values) thương hiệu – Hiểu để phát huy tối đa nội lực của doanh nghiệp Giá trị cốt lõi (Core Values) thương hiệu – Hiểu để phát huy tối đa nội lực của doanh nghiệp
10/11/2020 Thiết kế Thương hiệu 2,829

Các nhà hoạt động trong lĩnh vực Marketing và Branding không còn xa lạ với cụm từ “giá trị cốt lõi”. Nhưng hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và chúng có tác động như thế nào đến lợi ích của doanh nghiệp nói chung và chiến lược thương hiệu nói riêng thì có thể chúng ta chưa hoàn toàn hiểu đúng.

Đăng trang chủ