Viên Tuấn Ninh
Giám Đốc Marketing
Bich Nguyet Beauty Group

Giới thiệu

Marketing & Truyền thông đến với tôi như một người bạn tri kỉ, vừa gặp gỡ đã ngỡ quen ngay từ những năm tháng sinh viên. Cứ thế từng ngày, ngấm vào dòng máu của tôi như một phần không thể tách rời. Chúng tôi là một!

Liên hệ

Chức vụ

Giám Đốc Marketing | Bich Nguyet Beauty Group

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client