Giới thiệu

Long là 1 marketer mới vào nghề, hy vọng có cơ hội tham gia cùng với mọi người.

Liên hệ

Chức vụ

bán hàng | công ty tnhh sx tm dv may mặc song phú

Thành phố

Hồ Chí Minh