Giới thiệu

Tôi là 1 người trẻ yêu thích marketing. Từ sự yêu thích dẫn đến cái nghiệp, tôi biết đó là 1 con đường dài và sự học sẽ không có giới hạn. Hy vọng sau khi đến với cộng đồng , tôi được tiến sâu hơn , học nhiều hơn từ những chia sẻ của anh chị đi trước

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency