Giới thiệu

Mình hiện là Account Supervisor của một Agency, có sự quan tâm và yêu thích dành cho việc làm thương hiệu, cũng như thông tin và kiến thức về thị trường chung.

Liên hệ