Giới thiệu

Là tổ chức giáo dục thuộc trường đại học UEH. Chuyên tổ chức sự kiện bổ ích cho sinh viên và ươm mầm các dự án khởi nghiệp

Liên hệ