Giới thiệu

UAN là một cộng đồng về digital marketing hoạt động rất sôi động với 3 giá trị cốt lõi:

1. Hiểu marketing đúng

2. Làm marketing đúng

3. Kết nối và chia sẻ

UAN Group: https://www.facebook.com/groups/uanvn/
UAN Website: https://uan.vn/
UAN Fanpage: https://www.facebook.com/uanvietnam/
UAN Youtube: https://www.youtube.com/c/UndergroundAgencyNetworkUAN

Liên hệ với chúng tôi:

EMAIL: tu.bui@uan.vn

MOBILE: 090 798 7060

Liên hệ

Chức vụ

Underground Agency Network | Facebook Group

Thành phố

Hồ Chí Minh