Viên Tú
Content Marketing
Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu

Giới thiệu

Mong muốn trở thành 1 Marketer xuất sắc

Liên hệ

Chức vụ

Content Marketing | Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client