Giới thiệu

4 năm làm trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, Tường hi vọng sẽ có thật nhiều cơ hội để được chia sẻ những điều mình biết và trải qua với mọi người.

Liên hệ

Chức vụ

Online Marketer | HelloWorld Corporation

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency