Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | Phat Hung Real Estate - Blue Diamond Corp.

Thành phố

Hồ Chí Minh