Giới thiệu

Tuấn Hà - CEO Vinalink Media và Vinalink Academy, Đồng Sáng lập VMCC, Giảng viên CFVG và FSB

Liên hệ

Chức vụ

CEO | Vinalink

Marketing Side

Agency