Giới thiệu

Tác giả. Người nghiện sách. Kẻ cô đơn. Kẻ tự phụ. Tài năng bị quên lãng.

Liên hệ

Chức vụ

Chủ hiệu sách Solomon | Hiệu sách Solomon

Thành phố

Thái Nguyên